สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804