แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

คำอธิบาย: C:UsersWitoonDownloadsตรา อบต.jpg
ขอประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

เรื่องการแจ้งเปิดใช้งานเว็บเพจ  สร้างเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ได้ดำเนินการพัฒนาคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต  (Anti-Corruption Toolbox)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเครื่องมือหลักสูตรองค์ความรู้  คู่มือ  สื่อประชาสัมพันธ์  ระบบ  หรือนวัตกรรม   ที่ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปรับปรามการทุจริตรจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสำหรับงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงการดำเนินงานของภาครัฐรัฐวิสาฮะกิจเอกชนหน่วยงานอื่นๆเพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนนั้น

การใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต  (Anti-Corruption Toolbox)    สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางคิวอาร์โค้ดและทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (www.nacc.go.th)  เลือกแบนเนอร์คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต  (Anti-Corruption Toolbox)  และแอพพลิเคชั่น  We STRONG  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง iOS และระบบ  Android

เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804