ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดระยะเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 -16.30 น.
#ทั้งนี้ให้ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดตามประกาศนี้ และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำตั้งแต่บัดนี้ในวันเวลาราชการ
ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามลิ้ง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/abssearch

เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804