การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมภูขาม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำอำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

        นายธนาวัธ  เจริญวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งภายในงานมีการระดมความคิด  เพื่อจัดทำวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำเพื่อประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชนโดยมีผู้เข้าร่วมการกิจกรรมเป็นคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ จำนวน 60 คน

เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804