กิจกรรมส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์ทรายอะเบทและน้ำยาเคมีเคมี ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบกวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.. 2565 ส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์ทรายอะเบทและน้ำยาเคมีเคมี ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก

เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804