ประกาศ องค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำมีนโยบายสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้ได้ใช้ประโยชน์ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ)
เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804